ગીર સોમનાથમાં જાહેરનામા ભંગ બદલ ગુના નોંધી કડક કાર્યવાહી કરાઇ

ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ દ્વારા જાહેરનામાના ભંગ કરી બેદરકારીભર્યુ કૃત્ય કરતા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જેમાં આજે વધુ ૪૩ જેટલા લોકો સામે ર૬ ગુન્હા નોંઘેલ હતાં તેમજ ૯૬ જેટલા વાહનો ડીટેઇન કરેલ જયારે ડ્રોન કેમેરા થકી ૧૩ જેટલા લોકો વિરૂધ્ધ પ ગુન્હા નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી રૂ. ર૭,૪૦૦ નો દંડ વસુલ કરવામાં આવેલ છે.
ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ ત્રીપાઠી દ્વારા જાહેરનામાની અમલવારી માટે કડક સુચના અપાયેલ હોય જેના અનુસંધાને જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં પોલીસની જુદી-જુદી ટીમો દ્વારા બીનજરૂરી મેળવડા કરતા તથા કામ વગર ઘરની બહાર નીકળતા શખ્સો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેમાં જાહેરનામાંના ભંગ અને કવોરન્ટાઇન ભંગ તથા બેદરકારીભર્યા વર્તન કરતા શખ્સો સામે આઇ.પી.સી. કલમ ૧૮૮, ર૬૯, ર૭૦, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪પ તથા એલ્ડેમીક ડેઇસેસ એકટ ર૦૦પ મુજબ અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ર૦૦પ મુજબના જીલ્લાના જુદા-જુદા પોલીસ સ્ટે શનોમાં કુલ ૪૩ જેટલા લોકો સામે ર૬ ગુનાઓ નોંધેલ છે. મોટર વ્હીકલ એકટ ર૦૭ મુજબ ૯૬ વાહનો ડીટેઇન કરી કુલ રૂ. ર૭,૪૦૦ નો દંડ વસુલ કરેલ છે. ડ્રોન કેમેરાની મદદથી લોકડાઉનમાં ભંગ કરનાર ૧૩ લોકો સામે પ ગુન્હા નોંઘી ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

error: Content is protected !!