47

0

ભિલોડા બેઠક પર ભાજપની ઐતિહાસિક જીત
ભિલોડા બેઠકના નિવૃત્ત આઇપીએસ અને ભાજપના ઉમેદવાર પી.સી.બરંડા ની જીત

વર્ષોથી કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતી બેઠક મેળવવામાં ભાજપને ભારે સફળતા

error: Content is protected !!