રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસીને વધુ વેગ આપવા ઊર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે જીયુવીએનએલ અને સંલગ્ન કંપનીઓના લોગો તેમજ ‘અક્ષય ઊર્જા સેતુ પોર્ટલ’નું ગાંધીનગર ખાતેથી અનાવરણ કરાયું

0

 GUVNL દ્વારા બનાવેલ પોર્ટલ એક સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ સિસ્ટમ : પોર્ટલથી રોકાણકારો અને હિતધારકોને રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટના ઝડપી અને વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગની સુવિધા મળશે

ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી, ૨૦૨૩ અંતર્ગત ગુજરાત સરકારના ઊર્જા વિભાગ દ્વારા અનેક પહેલો કરવામાં આવી છે. રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસીને વધુ વેગ આપવા ઊર્જા મંત્રીશ્રી કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે ‘અક્ષય ઊર્જા સેતુ પોર્ટલ’નું ગાંધીનગર ખાતેથી અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમીટેડ(GUVNL) દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. ‘અક્ષય ઊર્જા સેતુ પોર્ટલ’ મારફતે ગુજરાતમાં રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટસ માટે મંજૂરીની પ્રક્રિયા સરળ બનશે. આ પોર્ટલ એક સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ સિસ્ટમ છે જેનાથી રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટના ઝડપી અને વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગની સુવિધા મળશે. આ પોર્ટલનો ઉદ્દેશ રોકાણકારો અને હિતધારકો માટે ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપતા પ્રોજેક્ટસની મંજૂરીઓને ઝડપી બનાવવાનો છે. ‘અક્ષય ઊર્જા સેતુ પોર્ટલ’ના અનાવરણ પહેલા GEDA, GETCO, DISCOM,CEI, SLDS અને EPD જેવી અલગ વેબસાઈટથી અરજીની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી પરંતુ પોર્ટલના માધ્યમથી પ્રોજેક્ટની અરજીની પ્રક્રિયા વધુ સરળ બનશે. આ ઉપરાંત રોકાણકારો અને હિતધારકોએ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્‌સ પણ એક જ પોર્ટલ ઉપર એક જ વાર અપલોડ કરવાના રહેશે તથા રજીસ્ટ્રેશન ફી પણ એક જ વાર ભરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત મંત્રીના હસ્તે જીયુવીએનએલ અને સંલગ્ન કંપનીઓના લોગોનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

error: Content is protected !!