ગીર સોમનાથ જીલ્લા પોલીસે જાહેરનામા ભંગ બદલ ૧૪ લોકો સામે ગુનાઓ નોંધી કાર્યવાહી કરી

ગીર સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કોરોના વાયરસ અંગે ગીર સોમનાથ જીલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડેલ હોય ત્યારે આ જાહેરનામાના ભંગ કરી બેદરકારી ભર્યુ કૃત્ય કરતા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે જેમાં ૭ ગુન્હા નોંધી ૧૪ શખ્સો સામે તેમજ ૩૦ જેટલા વાહનો ડીટેઇન કરી રૂ.૧૧,૪૦૦ નો દંડ વસુલ કરેલ અને ડ્રોન કેમેરાની મદદથી લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર બે વ્યકિત સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.
ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ ત્રિપાઠી દ્વારા જાહેરનામાની અમલવારી માટે કડક સુચના અપાયેલ હોય જેના અનુસંધાને ગીર સોમનાથ જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં પોલીસની જુદી-જુદી ટીમો દ્વારા બીનજરૂરી મેળવડા કરતા તથા ચા-પાનની દુકાનો ખુલ્લી રાખતા અને ઘરની બહાર નીકળતા શખ્સો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. જેમાં જાહેરનામાના ભંગ અને કવોરન્ટાઇન ભંગ તથા બેદરકારી ભર્યા વર્તન કરતા શખ્સો સામે આઇ.પી.સી. કલમ ૧૮૮, ર૬૯, ર૭૦, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪પ તથા એલ્ડેમીક ડેઇસેસ એકટ ર૦૦પ મુજબ અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ર૦૦પ મુજબના સાત ગુન્હા દાખલ કરી કુલ ૧૪ શખ્સો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. આ ઉપરાંત મોટર વ્હીકલ એકટ કલમ ર૦૭ મુજબ ૩૦ વાહનો ડીટેઇન કરી કુલ રૂ.૧૧,૪૦૦ નો દંડ વસુલ કરેલ હતો અને ડ્રોન કેમેરાની મદદથી લોકડાઉનમાં ભંગ કરનાર બે વ્યકિત સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ હોવાનું એક યાદીમાં જણાવેલ છે.

error: Content is protected !!