ગીર સોમનાથ પોલીસે લોકડાઉનના અમલને લઈ કડક કાર્યવાહી કરી

0

ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ દ્વારા છેલ્લા બે દિવસમાં જાહેરનામાના ભંગ કરતા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરતા ૧૮૪ જેટલા લોકો સામે ૧ર૯ ગુન્હા નોંધેલ તેમજ ૫૨ જેટલા વાહનો ડીટેઇન કરેલ જયારે ડ્રોન કેમેરા થકી રર જેટલા લોકો વિરૂધ્ધ ૧૦ ગુન્હા નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી રૂ. પપ,૭૦૦ નો દંડ વસુલ કરવામાં આવેલ છે. ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ ત્રીપાઠી દ્વારા જાહેરનામાની અમલવારી માટે કડક સુચના અપાયેલ હોય જેના અનુસંધાને ગીર સોમનાથ જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં પોલીસની જુદી-જુદી ટીમો દ્વારા બીનજરૂરી મેળવડા કરતા તથા ચા-પાનની દુકાનો ખુલ્લી રાખતા અને ઘરની બહાર નીકળતા શખ્સો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. જેમાં જાહેરનામાનાં ભંગ અને કવોરન્ટાઇન ભંગ તથા બેદરકારી ભર્યા વર્તન કરતા શખ્સો સામે આઇ.પી.સી. કલમ ૧૮૮, ર૬૯, ર૭૦, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪પ તથા એલ્ડેમીક ડેઇસેસ એકટ ર૦૦પ મુજબ અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ર૦૦પ મુજબના ગીર સોમનાથ જીલ્લાના જુદા-જુદા પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ ૧૮૪ જેટલા લોકો સામે ૧ર૯ ગુન્હાઓ નોંધી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જયારે મોટર વ્હીકલ એકટ ર૦૭ મુજબ ૫૨ જેટલા વાહનો ડીટેઇન કરી કુલ રૂ. પપ,૭૦૦ નો દંડ વસુલ કરાયેલ છે. જયારે ડ્રોન કેમેરાની મદદથી લોકડાઉનમાં ભંગ કરનાર રર લોકો સામે ૧૦ ગુન્હા નોંધી ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.