જુનાગઢ શહેરમાં કોરોના નો હાહાકાર : એક સાથે ૨૪ કેસો ની એન્ટ્રી થતા તંત્ર દોડતુ થયુ

3 – આંબેડકર નગર
1 – ગણેશ નગર
5 – દોલપત પરા
14 – શાંતેશ્વર
1-સાઈબાબા સોસાયટી
24 પોઝિટિવ  કેસ આવ્યા
(૧)જીત મનોજભાઈ કાનાબાર ઉ.વ ૧૮ બ્લોક ન.૪૦૨ આસુતોષ એપાર્ટમેન્ટ, વણઝારી ચોક જૂનાગઢ
(૨)વૈશાલીબેન તેજસભાઈ ઘીયા ઉ.વ ૩૩ રહે. બ્લોક ન.૩૦૪ આસુતોષ એપાર્ટમેન્ટ, વણઝારી ચોક જૂનાગઢ
(૩)વેગડા મયુરભાઈ માધવજીભાઈ ઉ.વ ૩૭ રહે. ભટ્ટ ક્લિનિક આંબેડકર નગર, જૂનાગઢ
(૪) યુવરાજભાઇ એન સાગઠિયા ઉ.વ.૦૫ રહે ઇન્દ્રેશ્વર રોડ,દોલટપરા જૂનાગઢ
(૫)ભાવેશભાઈ વિરાભાઈ કાબા ઉ.વ ૩૮ રહે ગેબનસા રોડ, દોલતપરા જી.આઈ.ડી.સી જૂનાગઢ.
(૬)શુદ્ધાર્થ સંજયભાઈ દેવધારીયા ઉ.વ.૦૮ રહે.મસ્તરામ બાપુ મંદિર દોલતપરા,જૂનાગઢ
(૭)ગઢવી રાજલબેન જોગીદાસભાઈ ઉ.વ ૧૬ રહે.પાણીના ટાકાપાસે, સ્વામિનારાયણ સોસાયટી, દોલટપરા, જૂનાગઢ
(૮) ચંદ્રકાન્ત ભાઈ એમ ગોહેલ
ઉ વ.૭૦ રહે.સ્વામિનારાયણ સોસાયટી, દોલતપરા, જૂનાગઢ
(૯) પૂજબેન પરમાર ઉ.વ ૨૫ અંબિકા ચોક,જોશીપરા, જૂનાગઢ
(૧૦)અશ્વિનભાઈ મનસુખભાઇ રાઠોડ ઉ.વ ૩૦ રહે ડાયમંડ કોમ્પ્લેક્સ, પુનિતનગર,જોશીપરા જૂનાગઢ
(૧૧)અંજનાબેન રશમીનભાઈ સાકરીયા ઉ.વ. ૩૯ રહે. બ્લોક ન.૫૬ ગંગોત્રી નગર જોશીપરા જુનાગઢ
(૧૨) દક્ષાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ વઘાસિયા ઉ.વ.૪૦, રહે. બ્લોક નંબર-૪ પવન પાર્ક ખલીલપુર રોડ જોષીપરા જુનાગઢ.
(૧૩) મનિષાબેન પ્રવીણ ભાઈ ઓડેદરા ઉંમર વર્ષ ૩૫ રહે બ્લોક નંબર-૪ યમુના પાર્ક દેવ રેસીડેન્સી પાસે જોષીપરા જુનાગઢ.
(૧૪) ચંદ્રિકાબેન રાકેશ ભાઈ ચાવડા ઉંમર વર્ષ ૪૦ રહે શક્તિનગર-૧, નીલ માધવ એપાર્ટમેન્ટની સામે, રાજેશ પ્રોવિઝન સ્ટોર  પાસે, જોષીપરા જુનાગઢ.
(૧૫) રાકેશ ટપુભાઈ ચાવડા ઉમર વર્ષ ૪૪ રહે. શક્તિનગર-૧, નીલ માધવ એપાર્ટમેન્ટની સામે, રાજેશ પ્રોવિઝન સ્ટોર  પાસે, જોષીપરા જુનાગઢ.
(૧૬) સોનલબેન યોગેશભાઈ ટાંક ઉંમર વર્ષ 24 રહે બ્લોક નં. એ-૬૪, શ્યામ કૃપા, આદર્શ નગર-૨, જોષીપરા, જુનાગઢ.
(૧૭) ધરતી બેન વિજયભાઈ માવદીયા ઉમર વર્ષ ૨૫, રહે. બસ સ્ટેન્ડ,નેહરુ પાર્ક સોસાયટી,બેબી કેર હોસ્પિટલ પાસે જુનાગઢ.
(૧૮) જીમી સુંદરભાઈ ગેહિજા ઉમર વર્ષ ૨૮, રહે. ઓઘડ નગર, દલિત સમાજ પાસે શાંતેશ્વર જુનાગઢ.
(૧૯) ભૂમિકાબેન મારડિયા ઉમર વર્ષ ૨૫, રહે. બ્લોક નંબર ૧૪૮, જય સોમનાથ, રણછોડ નગર શેરી નંબર ૮, જોષીપરા જુનાગઢ.
(૨૦) પ્રવીણ ભાઈ બાબુભાઈ  ચોથાણી ઉંમર વર્ષ ૪૦, રહે. બ્લોક નંબર ૫, બ્રહ્માણી કૃપા,ગોમતી નંદન સોસાયટી જોષીપરા, જુનાગઢ.
(૨૧) ગીતાબેન મોહનભાઈ હડિયા ઉંમર વર્ષ ૬૧, રહે. બ્લોક નંબર ૪૬,એકતાનગર, ગણેશનગર પાસે,ખલીલપુર રોડ જોષીપરા, જુનાગઢ.
(૨૨) પરેશભાઈ મનસુખભાઈ દુધાત ઉમર વર્ષ ૨૮, રહે.બ્લોક નંબર ૫૧, ગોપાલ નગર પાછળ કૃષ્ણનગર જોષીપરા, જુનાગઢ.
(૨૩) રુપાબેન મહેન્દ્રભાઈ રાઠોડ ઉંમર વર્ષ ૨૪, રહે. ગરબીચોક શાંતેશ્વર,જુનાગઢ.
(૨૪)મુક્તા બેન મનહરભાઈ ગોધાણી ઉ.વ.૬૧ રહે૪૦૨ ક્રિષ્ના કોમ્પ્લેક્સ, સાયબાબા સોસાયટી,જૂનાગઢ
ઉપરોક્ત તમામ દર્દીઓના ગઈકાલ તા.૨-૭-૨૦૨૦ ના રોજ સેમ્પલ લેવામાં આવેલ હતા જે આજરોજ તા.૩-૭-૨૦૨૦ ના રોજ પોઝીટીવ રિપોર્ટ આવેલ છે.તથા લોકલ ટ્રાન્સમિશન દ્વારા સંક્રમણ થયાનું પ્રાથમીક દ્રષ્ટિએ જણાય #saurashtrabhoomi

error: Content is protected !!