જીલ્લા અદાલતોમાં વિડીયો કોન્ફરન્સથી કાર્યવાહી ચાલું રાખી ફકત નવા કેસ હાર્ડ કોપીમાં દાખલ કરવાની પરવાનગી

સર્વેને જણાવવાનું કે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનાં મુખ્ય ન્યાયમુર્તિ તથા ન્યાયાધીશશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લા અદાલતોને નિર્દેશ આપવામાં આવેલ છે કે તા.૪-૮-ર૦ર૦થી કોર્ટ સંકુલનાં પ્રવેશ દ્વાર નજીક અલાયદી વ્યવસ્થા કરીને નવા કેસો ભોૈતિક સ્વરૂપે એટલે કે હાર્ડ કોપીમાં સ્વીકારી કોવિડ-૧૯ વાયરસ સંક્રમણ વિરૂધ્ધની બધી સાવચેતીઓ સાથે દાખલ કરવા અને ફકત નિર્દિષ્ટ પ્રકારનાં કેસો જે વિડીયો કોન્ફરન્સથી ચલાવી શકાતા હોય તે જે કેસોની કાર્યવાહી ચલાવવી. આ બાબતની વિસ્તૃત સૂચનાઓ આ સાથે સામેલ તા.ર૭-૭-ર૦ર૦નાં પરિપત્રમાં આપેલ છે. વધુમાં આ પરિપત્રમાં એવા સ્પષ્ટ નિર્દેષ આપવામાં આવેલ છે કે કોર્ટ કાર્યવાહી વિડીયો કોન્ફરન્સથી જ ચલાવવાની રહેશે. કોર્ટ કાર્યવાહીને ભોૈતિક સ્વરૂપે કે વકીલો તેમજ પક્ષકારોની ભોૈતિક હાજરીમાં શરૂ કરવાનાં કોઈ નિર્દેશ આપેલ નથી, એવું સ્પષ્ટીકરણ પણ આ પરિપત્રમાં કરાયેલ છે તેમ રજીસ્ટ્રાર જનરલ હાઈકોર્ટની યાદીમાં જણાવ્યું છે.

#saurashtrabhoomi #media #news #gujarat #junagadandgandhinagar #marketing #radio #photography #socialmedia #entertainment #instagram #tv #business #podcast #branding #like#advertising #press #doubletap #saurashtranews #gujaratnews

error: Content is protected !!