જૂનાગઢ જીલ્લા પંચાયતની ૧૮ બેઠકનાં પરિણામ જાહેર

0

ભાજપ ૧૧
કોંગ્રેસ ૬
અન્ય ૧
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત ૧૮ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ ૧૩
કોંગ્રેસ ૨
આપ ર
અપક્ષ ૧
વિસાવદર તાલુકા પંચાયત ૬ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
કોંગ્રેસ પ
ભાજપ ૧
મેંદરડા તાલુકા પંચાયતની ૮ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ ર
કોંગ્રેસ ૬
માળિયા તાલુકા પંચાયતની ૬ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ પ
કોંગ્રેસ ૧
કેશોદ તાલુકા પંચાયતની ૧૦ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ પ
કોંગ્રેસ પ
વંથલી તાલુકા પંચાયતની ૭ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ ૩
કોંગ્રેસ ૪
ભેંસાણ તાલુકા પંચાયતની ૪ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ ર
કોંગ્રેસ ર
માંગરોળ તાલુકા પંચાયતની ૭ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ ૪
કોંગ્રેસ ૧
અન્ય ર
માણાવદર તાલુકા પંચાયતની ૧૧ બેઠકનું પરિણામ જાહેર
ભાજપ પ
કોંગ્રેસ પ
અન્ય ૧

#saurashtrabhoomi #media #news #gujarat #junagadandgandhinagar #marketing #radio #photography #socialmedia #entertainment #instagram #tv #business #podcast #branding #like#advertising #press #doubletap #saurashtranews #gujaratnews