ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જાેષીનો આજે જન્મદિવસ

0

જૂનાગઢ કોંગ્રેસનાં ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જાેષીનો આજે ૭૬મો જન્મદિવસ છે. મેંદરડા તાલુકા પંચાયતમાં સતત રપ વર્ષ સુધી સભ્ય તરીકે અને ર ટર્મ સુધી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા અને ત્રીજી વખત જૂનાગઢનાં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલ ભીખાભાઈ જાેષી આજે ૭પ વર્ષ પુરા કરી ૭૬માં પ્રવેશી રહ્યા છે. ત્યારે તેમના મો.૯૮રપ૩૮૯૪ર૮ ઉપર લોકો શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.

error: Content is protected !!