લોકડાઉનને કારણે મોટાભાગના વેપારીઓના નાણા ફસાયા છે : કેન્દ્ર સરકારે ટેકસ કોમ્પલાયન્સની તારીખ લંબાવી રાહત આપવા વેપારીઓની માંગણી

કોરોના વાયરસને કારણે સરકારે પ્રથમ લોકડાઉન વખતે ટેકસ કોમ્પલાયન્સની તારીખ લંબાવી હતી પરંતુ પ્રથમ લોકડાઉનની તારીખ એટલે કે ૧૪ એપ્રિલને ધ્યાનમાં રાખી આ નિર્ણય લીધો હતો પરંતુ તે પછી વડાપ્રધાન મોદીએ લોકડાઉનનો ગાળો લંબાવી ૩ મે સુધી કર્યો છે. તેથી બધી તારીખો પણ ૩૦-૫-૨૦૨૦ સુધી લંબાવવી જોઈએ કે જેથી વેપારીઓને રાહત થાય અને વ્યાજનો બોજો સહન કરવો ન પડે. અત્રે એ નોંધનીય છે કે ધંધા-ઉદ્યોગ બંધ હોવાથી વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં છે, આવક થતી નથી આ સંજોગોમાં સરકારે તારીખ લંબાવવી જોઈએ તેવી વેપારીઓની માંગણી છે. વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ આવકનું સાધન કોઈ છે નહિ. આ સંજોગોમાં જો સરકાર તારીખ નહિ લંબાવે તો મોટા ભાગના વેપારીઓ પૈસા ભરી નહિ શકે. એટલુ જ નહિ હાલ કુરીયર સેવા પણ બંધ છે. વેપારીઓના મોટાભાગના બીલો, ચેક, ડ્રાફટ પણ કુરીયરમાં સલવાયેલા છે એટલે કે વેપારીઓના તમામ પેમેન્ટ સલવાય ગયા છે. વેપારીઓ પાસે પૈસા આવ્યા ન હોય તો તેઓ પૈસા કેવી રીતે ભરી શકે ? સરકારે કોરોના વાયરસને કારણે ઈ-વે બીલની કાયદેસરતાને ૩૦ એપ્રિલ સુધી વધારી દીધી હતી કે જેની કાયદેસરતા ૨૦ માર્ચથી ૧૫ એપ્રિલ વચ્ચે પુરી થતી હતી. તેનો અર્થ એ હતો કે ૨૦ માર્ચથી ૧૪ એપ્રિલ વચ્ચે જેમની મુદત પુરી થતી હતી તે ઈ-વે બીલને ફરીથી બનાવ્યા વગર ૧૬થી ૩૦ એપ્રિલ સુધી માલનુ પરિવહન કરી શકત પરંતુ લોકડાઉન ૩જી મે સુધી લંબાવવામાં આવ્યુ છે તેથી હવે સરકારે જીએસટીઆર થ્રીબી અને ઈ-વે બીલની મુદત લંબાવવી જોઈએ તેવી માંગણી ઉઠી છે. વેપારીઓને આર્થિક નુકશાનથી બચાવવા માટે સરકારે વહેલી તકે નિર્ણય જાહેર કરવો જોઈએ.

error: Content is protected !!