વિસાવદરના લીમધ્રા ગામે યુવક તણાયો

વિસાવદરના લીમધ્રા ગામે યુવક તણાયો
બંદુકયા નદીના વહેણમાં તણાઈ ગયો
ગ્રામજનો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી શોધખોળ
શોધખોળ દરમિયાન યુવકનો ન લાગ્યો કોઈ પત્તો
યુવકને શોધવા જુનાગઢ થી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દોડી ગઇ લીમધ્રા
error: Content is protected !!