એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી ધોધમાર વરસાદ

એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી ધોધમાર વરસાદ..

જિલ્લામાં બે થી અડધો ઈંચ વરસાદ…

12 કલાકમાં ધોધમાર વરસાદ…

માંગરોળ, વિસાવદરમાં 2 ઈંચ વરસાદ…

કેશોદ, મેંદરડા અને માળિયામાં દોઢ ઈંચ અને વથલીમાં 1 ઈંચ…

જૂનાગઢ શહેર, તાલુકામાં તેમજ માણાવદરમાં અડધો ઈંચ વરસાદ…

error: Content is protected !!