Monday, July 4

જૂનાગઢની માર્સ બેરીંગ્ઝ કંપની સાથે મોટી રકમનું ફ્રોડ કરનાર ગેંગના બે આરોપીઓને ઝડપી લેતી પોલીસ

0

જૂનાગઢ રેન્જ ડીઆઇજીપી મનિન્દર પ્રતાપસિંહ પવારની સુચના મુજબ જૂનાગઢ રેન્જના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં સાયબર ક્રાઇમને લગતા ગુન્હાઓ નોંધવામાં આવતા હોય અને આવા સાયબર ક્રાઇમના ગુન્હાઓમાં મોટે ભાગે બહારના રાજ્યના આરોપીઓ સંડોવાયેલ હોવાનું તપાસ દરમ્યાન ફલીત થતું હોય અને હાલના મોબાઇલ અને ઓનલાઇનના યુગમાં આવા સાયબર ક્રાઇમના ગુન્હાઓનું પ્રમાણ ખુબ જ વધતું જતું હોય ત્યારે આવા સાયબર ક્રાઇમના ગુન્હાઓમાં સંડોવાયેલ આરોપીઓને તાત્કાલીક પકડી પાડવા તથા તેના સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા સુચના કરેલ હોય, સાયબર પોલીસ સ્ટેશન જૂનાગઢ ખાતે હિતેષભાઇ મનસુખલાલ સોલંકી વાંજા(ઉ.વ.૫૪, ધંધો-વેપાર, રહે.એ-૧, બ્લોક નં.૪૦૩, રોયલ એપાર્ટમેન્ટ, જલારામ સોસાયટી પાસે, તળાવ દરવાજા, જૂનાગઢ)એ એક લેખીત અરજી આપેલ જેમાં પોતાની સાથે મોટી રકમનું સાયબર ફ્રોડ થયેલ હોવાની હકિકત વાળી અરજી રીડર પો.ઇન્સ. કે.કે. ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ પો.સ.ઇ. એચ.એન. ચુડાસમાને તપાસમાં સોંપતા સદરહુ અરજી ઉપરથી ગુન્હાની મોન્ડેસ ઓપરેન્ડી સહિતની માહિતી અલગ અલગ બેંકો તથા મોબાઇલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓ પાસેથી વા.પો.સ.ઇ. એન.એ. જાેષીની મદદથી મેળવી સાયરબર પોલીસ સ્ટેશન જૂનાગઢ ખાતે ગુ.ર.નં-૧૧૨૦૩૦૭૧૨૧૦૧૦૨/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી. કલમ-૪૧૯, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦(બી), તથા આઇ.ટી.એક્ટ ક.૪૩(એ), ૬૬(સી), ૬૬(ડી) મુજબનો ગુન્હો ગઇ તા.૫-૧૨-૨૦૨૧ના રોજ નોંધાવામાં આવેલ હતો. જેમાં ફરીયાદી હિતેષભાઇ મનસુખલાલ સોલંકી વાંજા(ઉ.વ.૫૪, ધંધો વેપાર, રહે. એ-૧, બ્લોક નં.૪૦૩, રોયલ એપાર્ટમેન્ટ, જલારામ સોસાયટી પાસે, તળાવ દરવાજા, જૂનાગઢ વાળા)ઓની જૂનાગઢ દોલતપરા જી.આઇ.ડી.સી.-૨માં માર્સ બેરીંગ્ઝ કુ.પા.લી.ના નામની કંપની આવેલ હોય અને તેઓની કંપનીનું એચ.ડી.એફ.સી. બેંકમાં કરંટ એકાઉન્ટ આવેલ હોય, કોઇ અજાણ્યા ઇસમોએ પુર્વ આયોજીત કાવતરૂ રચી ફરીયાદીની માર્સ બેરીંગ્ઝ કુ.પ્રા.લી.ના એચ.ડી.એફ.સી. બેંકના કરંટ એકાઉન્ટના નેટ બેંકીંગના આઇ.ડી. પાસવર્ડ કોઇ પણ રીતે મેળવી લઇ સદરહુ બેંક એકાઉન્ટમાં પડેલ મોટી રકમ ફરીયાદી સાથે છેતરપીંડી કરી મેળવી લેવા સારૂ સદરહુ બેંક એકાઉન્ટમાં રજીસ્ટર કરાવેલ ફરીયાદીના મો.નં.૯૮૨૫૦ ૯૯૯૭૮ વાળુ જીઓ કંપનીનું સીમકાર્ડ મેળવવા ફરીયાદીનું ખોટું બનાવટી આધારકાર્ડ બનાવી તે આધારકાર્ડનો જીઓ સ્ટોરમાં ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી જીઓ સ્ટોરમાંથી તે જ મો.નં.વાળુ નવું સીમકાર્ડ મેળવવા પોતાની ખોટી ઓળખ આપી બે વખત ફરીયાદીના ઉપરોક્ત મો.નં. વાળુ નવું સીમકાર્ડ મેળવી લઇ તે સીમકાર્ડ તથા ફરીયાદીના સદરહુ બેંક એકાઉન્ટના નેટ બેંકીંગનો ઉપયોગ કરી ફરીયાદીની કંપનીના ઉપરોક્ત બેંક એકાઉન્ટમાંથી કુલ-૮ ટ્રાન્જેકશનો મારફતે કુલ રૂા.૪૯,૦૦,૦૦૦/- આર.ટી.જી.એસ. મારફતે અલગ અલગ કુલ-૩ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એકાઉન્ટોમાં ટ્રાન્સફર કરી બાદ તે એકાઉન્ટોમાંથી બીજા અલગ અલગ ૧૨ એકાઉન્ટોમાં કટકે કટકે ટ્રાન્સફર કરી લઇ એટીેએમ મારફતે તથા સેલ્ફ વિડ્રોવ્લ મારફતે ઉપાડી લીધેલ તેમજ જીઓ કંપનીના જવાબદાર અધિકારી/કર્મચારીએ પોતાની પાસે રહેલ અગાઉના જુના ડેટા સાથે તેની આગળ રજુ થયેલ નવા ડેટાની સરખામણી કર્યા વગર બનાવટી આધારકાર્ડ ઉપરથી બે વખત સીમકાર્ડ એક્ટીવ કરી આપી અજાણ્યા ઇસમોએ એકબીજાના મિલાપીપણાથી ફરીયાદી સાથે મોટી રકમની ઓનલાઇન નાણાંકીય છેતરપીંડી કરી ગુન્હો કરતા ઉપર વિગતે ગુન્હો દાખલ થયેલ હતો. જે ગુન્હાની તપાસ રીડર પો.ઇન્સ. કે.કે. ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચા.પો.ઇન્સ. એસ.એન. ગોહીલનાઓએ સદર ગુન્હામાં સંડાવાયેલ આરોપીની તપાસ હાથ ધરી ગુન્હામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ બેંક એકાઉન્ટ તથા મોબાઇલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓ વિગેરેની માહિતી મેળવી તેનું ઉડાંણ પૂર્વકનું એનાલીસીશ કરી ગુન્હામાં સંડોવાયેલ આરોપી પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે હોવાનું જણાય આવતા ઇન્ચા.પો.ઇન્સ. એસ.એન. ગોહીલ, પો.સ.ઇ. પી.જે. રામાણી, વા.પો.સ.ઇ. એન.એ. જાેષી પોલીસ સ્ટાફની ટીમો બનાવી તાત્કાલીક પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે તપાસમાં જવા રવાના કરેલ જે ટીમ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય ખાતે તપાસ કરતા આ ગુન્હામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ બેંક એકાઉન્ટો પૈકી બેંક ઓફ બરોડાના બેંકના એકાઉન્ટ ધારક શુકલાલ તલુકદાર રહે. પલ્લા, બંગાઉ, નોર્થ ૨૪ પરગણા વેસ્ટ બંગાળ તથા બંધન બેંક તથા પંજાબ નેશનલ બેંકના એકાઉન્ટ ધારક બાસુદેબ બચ્ચર રહે. ચીનીલી, નહાતા, નોર્થ-૨૪ પરગણા વેસ્ટ બંગાળ વાળાને તા.૧૬-૧૨-૨૦૨૧ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે. આ કામના આરોપીઓ અગાઉથી પુર્વ આયોજીત કાવતરૂ રચી કોઇ મોટી પેઢી તથા કંપનીને ટાર્ગટ કરી તે પેઢી તથા કંપનીના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો કોઇ પણ રીતે મેળવી લઇ તે બેંક એકાઉન્ટમાં રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબરનું સીમકાર્ડ બનાવટી ડોક્યુમેન્ટ આધારે મેળવી લઇ બેંક એકાઉન્ટના નેટ બેંકીંગના યુઝર પાસવર્ડ કોઇ પણ રીતે મેળવી લઇ તે બેંક એકાઉન્ટમાંથી મોટી રકમના આર.ટી.જી.એસ.થી ટ્રાન્જેકશનો કરી લઇ ટ્રાન્સફર કરેલ રૂપીયા અલગ અલગ અન્ય બેંક એકાઉન્ટોમાં ટ્રાન્સફર કરી લઇ ઉપાડી લેવાની એમ.ઓ. ધરાવે છે. તેમજ આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓ પોતાના બેંક એકાઉન્ટો અન્ય સહ આરોપીને ફ્રોડમાં ઉપયોગ કરવા માટે આપતા અને તેના બેંક એકાઉન્ટમાં જે રૂપીયા જમા થાય તેમાંથી એક લાખના બે હજાર રૂપિયા લેખે કમીશન લેતા હતા. તેમજ આ કામે વધુ રકમ ઉપાડવાની થાય તો પોતે જ ચેક મારફતે સેલ્ફ વિડ્રોલ કરી સહ આરોપીઓને રૂપિયા આપતા હતા. ગુન્હો ડીટેક્ટ કરનાર ટીમમાં રીડર પોલીસ ઇન્સ. કે.કે. ઝાલા, ઇન્ચા.પો.ઇન્સ. એસ.એન. ગોહીલ, વા.પો.ઇન્સ. કે.કે. હાંસલીયા, પો.સ.ઇ. પી.જે. રામાણી, પો.સ.ઇ. એચ.એન. ચુડાસમા, વા.પો.સ.ઇ. એન.એ. જાેષી, વી.એમ. જાેટાણીયા, પો.હેડ કોન્સ. જે.પી. મેતા, રોહીતસિંહ વાળા, દિપકભાઇ લાડવા, વિકાસભાઇ ડોડીયા, કિરણભાઇ કરમટા, ભરતભાઇ ચાવડા, પો.કોન્સ. મયુરભાઇ અગ્રાવત, મૂળુભાઇ ખટાણા, અરવિંદભાઈ વાવેચા, નરેશભાઈ ચુડાસમા નાઓના ટીમ વર્ક દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી.

#saurashtrabhoomi #media #news #gujarat #junagadandgandhinagar #marketing #radio #photography #socialmedia #entertainment #instagram #tv #business #podcast #branding #like#advertising #press #doubletap #saurashtranews #gujaratnews

error: Content is protected !!