ભારે પવનથી રોપ-વે બંધ કરાયો

0

જૂનાગઢમાં સોમવારે ગિરનાર પર્વત ઉપર ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. સાથે સતત વિજળીના ચમકારા થતા હોય પ્રવાસીની સલામતી માટે રોપ-વે બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. જાેકે, રોપ-વેમાં રહેલા તમામ પ્રવાસીઓને ઉતારી લીધા બાદ બપોરના ૨ વાગ્યા પછી રોપ-વે બંધ કરાયો હતો.

error: Content is protected !!