ભાવેણાની પાવનભૂમિ ભાવનગર ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઘઉં ‘લોક-૧’નાં દાણાથી બનાવેલી સ્મૃતિછબીથી સ્વાગત કરાયું

0

ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને વૈશ્વિક નેતા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ત્યારે વડાપ્રધાનનું ભાવેણાની પાવનભૂમિ ભાવનગર ખાતે રાજયના શિક્ષણમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ વિશ્વના સૌથી શ્રેષ્ઠ અને બોલ્ડ એવા ઘઉં ‘લોક-૧’નાં દાણાથી તૈયાર કરાયેલી વડાપ્રધાનની છબી સ્મૃતિ ભેટ તરીકે આપીને તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, લોકભારતી સંશોધિત વૈશ્વિક ખ્યાતિપ્રાપ્ત પ્રાકૃતિક ‘લોક-૧’ ઘઉંને નોબેલ લોરેટે વિશ્વના સૌથી મોટી સાઈઝના ઘઉંનું બિરૂદ આપેલું છે.

error: Content is protected !!