Saturday, September 23

સ્કેટીંગ નેશનલ સ્પર્ધા માટે જૂનાગઢ ટીમનું સીલેકશન

0

રોલર સ્કેટીંગ ફેડરેશન-ઈન્ડીયા દ્વારા માહોલી ખાતે ર૪ એપ્રિલ ર૦ર૩ના સ્કેટીંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જૂનાગઢ જીલ્લામાંથી સ્કેટીંગ કરતા સ્પર્ધકો માટે રોલર સ્કેટીંગ એશો.જી.જૂનાગઢ દ્વારા જૂનાગઢની ટીમનું સીલેકશન રાખેલ છે. આ સીલેકશન તા.૧૪-૪-ર૦ર૩ શુક્રવારના રોજ સરદારબાગ જૂનાગઢ ખાતે સવારે ૯ થી ૧૦ રાખવામાં આવેલ છે અને સાથે નવા નિયમો વિશે જાણકારી માર્ગદર્શન પણ રાખેલ છે. આ સીલેકશનમાં તમામ વયના લોકો જે સ્કેટીંગ કરતા હોય તે જાેડાઈ શકશે. આ સીલેકશનમાં કોઈપણ પ્રકારની ફી રાખવામાં આવેલ નથી. ભાગ લેવા માટે રોલર સ્કેટીંગ એશો. જૂનાગઢ મો.૮૭૩૩૦ પ૦૧૧૧, મો.૯૯૯૮૩ ૪૭૭૧૧ઉપર સંપર્ક કરવા જણાવેલ છે.

error: Content is protected !!