મહિલાઓને એક જ સ્થળે તમામ સહાય પુરી પાડતું દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર

0

જિલ્લામાં ચાર વર્ષમાં ૫૫૬ બહેનોનું કરાયું કાઉન્સેલિંગ

કેન્દ્ર સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા હિંસાથી પિડીત મહિલાઓને કાઉન્સેલીંગ, રહેઠાણ, પોલીસ સહાય, કાયદાકીય માર્ગદર્શન, તબીબી સહાય પ્રકારની સુવિધા ચોવીસ કલાક વિના મૂલ્યે એક જ સ્થળેથી મળી રહે તેવા ઉમદા હેતુ માટે ભારત સરકાર દ્વારા સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર- ઓ.એસ.સી. યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં જિલ્લા કક્ષાએ મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી અંતર્ગત સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર કાર્યરત છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં તા. ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ થી ૩૦ જુન ૨૦૨૩ સુધીમાં ૫૫૬ હિંસાથી પીડિત મહિલાઓને ઉપર મુજબની સેવાઓ વિનામૂલ્યે ફાળવીને તેમનું કૌટુંબીક સમાધાન કરી સામાજીક પુનઃસ્થાપન કરાવવામાં આવ્યું. સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર કોઇ પણ પ્રકારની હિંસાથી પીડિત મહિલાને ૨૪ કલાક વિનામૂલ્યે પાંચ દિવસ સુધી હંગામી આશ્રય આપી પિડીતાને કાઉન્સેલીંગ, પોલીસ સહાય, કાયદાકીય સહાય, તબીબી સારવાર વગેરે સેવાઓ આપ્યા બાદ કુટુંબમાં પુનઃસ્થાપન કરવાની સમાધાનકારી મહિલાલક્ષી કામગીરી કરે છે. જે ખંભાળિયાની સીવીલ હોસ્પીટલ કમ્પાઉન્ડમાં તે કાર્યરત છે. જેના ફોન નંબરઃ ૦૨૮૩૩-૨૨૩૩૨૨૫ છે, જેનો કોઇ પણ મહિલા મુશ્કેલી નિવારણ માટે સંપર્ક કરી શકે છે. શારિરીક હિંસા, માનસિક હિંસા, જાતીય હિંસા, ભાવનાત્મક હિંસા, એસિડ એટેક, ઘરેલુ હિંસા, મહિલાઓનો અનૈતિક વ્યાપાર જેવા પ્રકારની હિંસાનો ભોગ બનેલી મહિલાઓ સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરનો લાભ લઇ રહી છે, ઉપરાંત આ સેન્ટર ૧૮૧-અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન સાથે સંલગ્ન હોવાથી, કોઇપણ પીડિત મહિલા જાે ૧૮૧ હેલ્પલાઇન ઉપર મદદ મેળવવા ફોન કરશે, તો તેના દ્વારા પણ પીડિતા મહિલાને વિનામૂલ્યે સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર ઉપર હિંસાના સ્થળથી રેસ્કયુ કરીને સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર ઉપર સલામતી માટે અને આગળની કાર્યવાહી માટે મોકલવામાં આવે છે.

error: Content is protected !!