ભારે વરસાદથી રંગપુર ગામેથી પસાર થતો વોકળા પુર

0

સુત્રાપાડાના રંગપુર ગામે બપોર પછી ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો ત્યારથી પસાર થતો વોકળામાં પૂર આવ્યું હતું અને વાડી વિસ્તારનો સંપર્ક તૂટ્યો હતો.(તસ્વીર ઃ જાદવભાઈ ચુડાસમા)

error: Content is protected !!