ઈન્દ્રા ગ્રામપંચાયત સહિતના વિસ્તારો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન જાહેર, તા.૧૭ જુન સુધી જાહેરનામું અમલમાં રહેશે

માણાવદર તાલુકાના ઈન્દ્રા ગામે કોરોનાનો ૧ કેસ પોઝીટીવ નોંધાયો છે. જેના પગલે ઇન્દ્ર ગામના કેટલાક વિસ્તારો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જયારે આ વિસ્તારના અન્ય ગામો બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
ઈન્દ્રા ગામે કોરોનાનો ૧ કેસ પોઝીટીવ નોંધાતા જિલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવ્યુ છે.આ જાહેરનામા મુજબ માણાવદર તાલુકાના ઈન્દ્રા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારના ઈન્દ્રા ગામના પ્રવેશ દ્વારથી પ્રાથમિક શાળા થઈ મુખ્ય ચોક થઈ મનસુખ ડાયાભાઈ કરડાણિયાના ઘરથી ગોકળભાઈ માવજીભાઈના ડેલા સુધીના જુના ગામતળના પશ્ચિમ ભાગના સમગ્ર વિસ્તારને કન્ટેઈનમેન્ટ વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
જયારે ઈન્દ્રા ગામના ઉકત કન્ટેઈન્મેન્ટ વિસ્તાર સિવાયના ઈન્દ્રા ગ્રામ પંચાયતના સમગ્ર વિસ્તારો શેરડી, લીંબુડા, ગણા, ભીંડોરા ગ્રામ પંચાયતના સમગ્ર વિસ્તારોને બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવે છે. આ જાહેરનામુ તા.૧૭ જુન સુધી અમલમાં રહેશે.
આ કન્ટેઈન્મેન્ટ વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારની અવર-જવર ઉપર પ્રતિબંઘ મુકવામાં આવે છે. આરોગ્ય વિભાગની ગાઇડલાઇન મુજબ ૧૦૦ ટકા થર્મલ સ્ક્રીનીંગ, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, એન્ટ્રી અને એકઝીટ પોઇંટ થી પસાર થતા તમામ વ્યક્તિ-વાહનોનુ રેકર્ડ રહેશે. એન્ટ્રી અને એકઝીટ પોઇંટ સીવાય અન્ય કોઈ રસ્તા પરથી વ્યકિત કે વાહનની અવર જવર થઈ શકશે નહિ. કન્ટેઇનમેન્ટ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળતા કે પસાર થતા તમામ વાહોનોને સેનીટાઈઝ કરાયા બાદ જ તે વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળી શકશે. આ વિસ્તારમાં બહારની કોઈ વ્યકિત અંદર જઈ શકશે નહિ તેમજ અહિં વસવાટ કરતા કોઈ પણ વ્યકિત બહાર જઈ શકશે નહિ.
બફર ઝોન જાહેર થયેલ વિસ્તારમાં કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણના ફેલાવાની શક્યતાને ઘ્‌યાને લઇ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ, લોકોની અવરજવર વગેરેના નિયમન માટે જરૂરી નિયંત્રણો લાગૂ
થશે.
આ જાહેરનામાંની જોગવાઈઓ સરકારી ફરજ ઉપરના વ્યકિતઓ- વાહનો (સરકારી/ખાનગી સહિત)અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ-વિતરણ કરતા તેમજ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઈસ્યુ કરાયેલ પાસ ધારકોને,આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા માલવાહકોને લાગૂ પડશે નહિ.પરંતુ કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયાની ગાઈડલાઈન મુજબ સેનીટાઈઝેશન,ડીસઈનફેકશન તથા કોવીડ-૧૯ સંબંધીત ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે.આ જાહેરનામાંનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.

error: Content is protected !!